alternatetext

pCST là gì?

Date : 
    2022-01-25

Posted by : Crypstarter Team

Category : Blog, news

Time : 
    09:33:48

Sự kiện Liquidity Bootstrap là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng nó không đủ khả năng mở rộng để tạo ra vốn lưu động cho dự án trên quy mô lớn. Việc xây dựng một hệ sinh thái  với giao thức ổn định là rất khó và tốn nhiều thời gian, đồng thời nó đòi hỏi một lượng lớn vốn để phát triển và hoạt động.

Kiểm toán, phát triển, pháp lý, tiếp thị… tất cả những thứ này đều tốn tiền và ngân sách này tách biệt với ngân quỹ của giao thức để đảm bảo tính minh bạch. Nó cũng yêu cầu sự liên kết để những người đóng góp có động lực cá nhân để cống hiến cho dự án (như chúng tôi).

Để phát triển bootstrap, chúng tôi đã tổ chức một vòng private sale với một số quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân. Mục tiêu chính của chúng tôi trong vòng này là gây quỹ và tuyển dụng những cá nhân mà chúng tôi tin rằng sẽ rất quan trọng đối với sự thành công của giao thức.

Làm thế nào nó hoạt động?

Chúng tôi không thể private sale với CST vì token chỉ được mint trong giao thức và bán nếu được backed hỗ trợ bởi 1 DAI. Vì thế, chúng tôi sẽ phải trả thêm 1 đô la cho mỗi CST được bán, ngoài lợi nhuận thực tế, để đảm bảo rằng các token đã được backed. Điều này sẽ rất lãng phí và tốn kém. Nếu vậy, chúng tôi tiến hành bán private sale như thế nào?

pCST là token privates sale của CST cho phép chủ sở hữu sở hữu tùy chọn mint (đúc) CST bằng cách burn (đốt) pCST và cung cấp giá trị nội tại cho CST. Ví dụ: một nhà đầu tư sẽ đưa 1 DAI và 1 pCST vào giao thức để đúc 1 CST. pCST sẽ được burn và 1 CST được backed bởi 1 DAI.  

pCST chỉ được cấp với nguồn cung hạn chế. Sẽ có nhiều pCST được trao đổi để burn hơn khi số lượng CST tăng lên. Do đó, chúng tôi không nhận được tiền hoàn lại hoặc một ngày cụ thể khi token được phát hành. Chúng tôi cũng cần nguồn ngân sách để phát triển.

Chúng tôi tin rằng điều này tạo ra sự liên kết khuyến khích tối ưu nhất có thể. Token pCST có số lượng hạn chế và chỉ có thể được đổi khi giao dịch với các giá trị CST dương lớn hơn. Chúng tôi, nhóm phát triển, các nhà đầu tư và cố vấn, không chỉ muốn nguồn cung tăng lên hoặc giá tăng, chúng tôi muốn cả hai, và chúng tôi tin rằng bạn cũng vậy.

Cơ chế kiểm tra token dựa trên nguồn cung cấp, không giống như các hình thức kiểm tra dựa trên thời gian khác, đảm bảo tính minh bạch và cam kết lâu dài của Nhóm và Nhà đầu tư của dự án. Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng Crypstarter sẽ có thể theo dõi và xây dựng sự giàu có của họ một cách bền vững và lâu dài, đồng thời sự phát triển bền vững này cũng sẽ mang lại lợi ích cho chúng tôi.

Kế hoạch phân bổ pCST Token

Phân bổ như sau:

Team: 310m pCST và 8% cung cấp

Investor: 70 triệu pCST và 3% nguồn cung

Advisor: 70 triệu pCST và 2% nguồn cung cấp

Public sale (Ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên): 30 triệu pCST và không giới hạn nguồn cung

DAO: 520m pCST và không có giới hạn cung cấp (cộng đồng có thể quyết định điều đó!)

Crypto Coin

Coinbase

alternatetext

Tags

adoption

amazon

crypto

cbdc

china

coin

cbdc

crypto

amazon

adoption

revenues

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Finance

Developers